L-stevne under sommerstevnet på øysand!
Under L-stevne delen av sommerstevne fikk flere av hestene noen fine runder.
Tirsdag:
120: Lawita, Bon Ton, og Zola var alle tre feilfrie og Zola fikk plassering.
Onsdag:
120: Lawita hadde en feilfri runde og fikk plassering.

I morgen begynner Elitestevnet og dere har vi flere hester som skal gå!

Følg med på vår facebook side for fortløpende oppdateringer.
(UPDATED 7/5/2012 10:32:57 PM)

Lene Andersen
   
Bratsberg Ride- og Treningssenter - Postboks 25 - 7039 - TRONDHEIM - Tlf.: 73 83 78 68 - E-post: post@bratsbergridesenter.no

Facebook:  https://www.facebook.com/NicholaiLene

 sitemap
Admin